Doprinos za mirovinsko osiguranje radnika

U Hrvatskoj postoje dva mirovinska stupa. Doprinosi za I mirovinski stup se plaća po stopi od 15% na bruto I plaću za radnike koji su članovi I i II Mo stupa, dok radnici koji nisu članovi II MO stupa doprions plaćaju po stopi od 20%.
Doprinos za II Mo stup se plaća po stopi od 5% od bruto I plaće.

Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika

Doprinos za zdravstveno osiguranje se plaća po stopi od 16,5% na bruto I plaću.

Porez na dohodak pri isplati plaće (osobnog dohotka)

Porez na dohodak se plaća po stopi od 20% za godišnji dohodak do 47.780,28EUR (mjesečni dohodak do 3.981,69EUR). Na dio dohotka iznad navedenog iznosa plaća se porez na dohodak po stopi od 30%. Zavisno od općine stanovanja plaća se i prirez porezu na dohodak.