Kompletiranje zahtjeva za radnu dozvolu

Prikupljanje, kontrols i predaja zahtjeva za dobivanje radne dozvole za državljane trećih zemalja.

Learn more