Establishing copmany in Croatia

In Croatia, everyone can establish a company under the same conditions as citizens of the Republic of Croatia.
In order to establish a company in the Republic of Croatia, the founder of the company and the responsible person of the company must have an OIB.
OIB is issued by the Tax Administration, and it is possible to submit an online application for issuing an OIB or in person at the tax administration counter.
In order to establish a company, it is necessary to provide an address where the headquarters of the company will be located.
The process of establishing a company is carried out at a notary public or online through the START system, for which you need to have a new identity card to access the eCitizens system.


Postupak osnivanja firme 

Osnivanje tvrtke

Osobni identifikacijski dokument

Osobna iskaznica ili putovnica.

OIB za strane državljane

Moguće ga je zatražiti online ili na šalteru Porezne uprave.

Temeljni kapital

Potrebno je osigurati sredstva za uplatu temljenog kapitala. Temljeni kapital je moguće uplatiti u novcu ili u stvarima za koje je potrebno imati procjenu vrijednosti od ovlaštenog sudskog vještaka. Najmanji iznos temeljnog kapitala za d.o.o.  iznosi 2.500EUR.
Moguće je uplatiti minimalno 625EUR temeljnog kapitala, a za ostatak deponirati zadužnicu kod javnog bilježnika te uplatu izvršiti u roku od 12 mjeseci.

Adresa sjedišta tvrtke

Potrebno je sklopiti ugovor s vlasnikom prostora o najmu adrese za sjedište tvrtke. Ukoliko je ugovor sklopljen sa fizičkom osobom potrebno je isti ovjeriti kod javnog bilježnika ili prijaviti ga na poreznu upravu.

Knjigovodstvo

Potrebno je sklopiti ugovor sa knjigovodstvenim servisom koji će obaviti sve potrebne radnje za prijavu tvrtke na Poreznu upravu

PDV ID broj

U slučaju da tvrtka posluje u drugim članicama EU potrebno je zatražiti izdavanje PDV ID broja.

Javni bilježnik

Prethodno je potrebno odabrati ime tvrtke te djelatnosti kojima će se tvrtka baviti.

Uplata temeljnog kapitla

Temeljni kapital se uplaćuje u banci ili poslovnici FINA-e.

HITRO - FINA

Na šalteru HITRO.HR je potrebno predati zahtjev za prijavu firme na Hrvatski zavod za statistiku te upisati vlasnika u registar stvarnih vlasnika.

Banka

Sa izvodom iz registra stvarnih vlasnika, rješenjem sa Hrvatskog zavoda za statistiku i rješenjem Trgovačkog suda potrebno je otvoriti poslovni račun u banci. Nakon otvaranja računa potrebno je napraviti prebacivanje temljenog kapitala na poslovni račun.

Knjigovodstvo

Potrebno je sklopiti ugovor sa knjigovodstvenim servisom koji će novu tvrtku prijaviti na Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za  zdravstveno osiguranje.

Popunite upitnik za osnivanjenove tvrtke.