Obraćun plaće za radnike koji rade u EU - izaslane radnike

Prilikom obračuna plaće za izaslane radnike postoji niz pitanja koji se javljaju iz razloga što druge članice EU imaju drugačije propise o visini minimalne plaće radnika u svojim zemljama te zahtijevaju da radnici iz drugih članica imaju plaće u visini koja je propisana za radnike kod njih.
Također se pojavljuje situacija oporezivanj plaće porezom na dohodak koja je definirana ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i koji su sklopljeni između pojedinačnih država članica te ne postoji jedinstveno pravilo za cijelo područje EU.
Ono što je zajedničko u svim ugovorima da država u kojoj radnik radi polaže pravo na plaćanje poreza na dogodak ukoliko radnk radi duže od 183 dana na području države.
Za izaslane radnike postoji i obaveza obračuna doprinosa na uvećanu osnovicu od 20% od osnovne osnovice definirane ugovorom o radu.
Za radnike koji rade u drugim članicama EU je potrebno u ugovorima o radu ili ankesima ugovora o radu definirati i dodatne odredbe koji su navedeni u Zakonu o radu.

Pošalji upit