Prijava tražitelja posla

Svi dostavljeni podaci smatraju se poslovnom tajnom i DEVAL d.o.o. ih može koristiti samo za potrebe zapošljavanja osobe koja je predala podatke. Korisnik odgovara za ispravnost predanih podataka te u slučaju dostave neistinitih podataka DEVAL d.o.o. ne snosi odgovornost u daljnjoj proceduri zapošljavanja.
Kandidat može uvijek izmjenu ili brisanje osobnih podataka iz evidencije DEVAL d.o.o. zatražiti mailom ili osobno uz predočenje osobne iskaznice.
U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst), ovim putem dajem suglasnost da tvrtka DEVAL d.o.o. koristi moje osobne podatke za potrebe sadašnjih i budućih natječaja za posao. Upoznat/a sam da svoje osobne podatke mogu izmjeniti ili povući, te da sam pročitao/la opće uvjete za tražitelje posla.
Popuni upitnik