Privremeno zapošljavanje

DEVAL, u suradnji sa partnerima, omogućava privremeno zapošljavanje za rad u inozemstvu prema istim uvjetima kao i za redovne zaposlenike korisnika usluga. Svim djelatnicima su osigurani edukacije iz zaštite na radu, zaštite od požara, liječnički pregled, dopunska osiguranja od nesretnog slučaja i ostala prateća dokumentacija.