Traženje i selekcija kadrova


Natječaji i podrška u provedbi selekcijskog postupka u odabiru djelatnika, gdje korisnik na kraju postupka odlučuje o odabiru i zapošljavanju kandidata.

U dogovoru sa korisnikom utvrđuje se profil traženih djelatnika, plan postupanja i odgovarajuća metoda odabira kako bi se pronašli djelatnici koji najbolje odgovaraju postavljenim zahtjevima korisnika.

DEVAL može predložiti i kandidate koji su se prijavili u evidenciju tražitelja posla. Dogovaramo termine i lokacije razgovora sa kandidatima te prema zahtjevu korisnika možemo organizirati testiranja ili liječničke preglede za kandidate ukoliko za to postoji potreba radi posebnih uvjeta rada.